Aanmelding & Contributie

Home/Aanmelding & Contributie

Aanmelding

Lid worden kan door je aan te melden bij de ledenadministrateur. Bij het aanmeldingsformulier dient een recente pasfoto ingeleverd te worden. Deze pas foto wordt door de KNLTB gedigitaliseerd op de KNLTB-ledenpas aangebracht. Zonder deze pasfoto is het voor de ledenadministrateur niet mogelijk je aan te melden bij de KNLTB en wordt je aanvraag niet in behandeling genomen.

Contributie

De contributie voor het jaar 2017 is voor junioren € 50,00 en voor senioren € 85,00. Het derde en verdere gezinsleden krijgen een reductie van 50% op de contributie, met de bepaling dat seniorenleden eerst gerekend moeten worden.

Met ingang van 2018 wordt de contributie verhoogd met € 2,50 en wordt dan voor junioren € 52,50 en voor senioren € 87,50.

Opzegging

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en uiterlijk 31 december binnen te zijn bij de ledenadministrateur. Het gebruik van e-mail heeft de voorkeur. Het e-mail adres is: leden@tvdewilp.nl. Wie tussentijds bedankt als lid is voor het hele jaar contributie verschuldigd. Deze regel kent de volgende uitzondering: Indien vóór 1 april wordt afgezegd vanwege verhuizing buiten de gemeente, zwangerschap of op doktersadvies, is slechts een derde van de contributie verschuldigd.

Wijzigingen

Ben je verhuisd, heb je een ander telefoonnummer of je e-mail adres is gewijzigd geeft deze z.s.m. door aan de ledenadministrateur. E-mail adres: leden@tvdewilp.nl.